Trang chủ / Contact us

Chào mừng bạn đến với ASK Ventures!

Cộng đồng ASK ventures sẽ là nơi giao lưu, chia sẻ và mang lại giá trị về mặt kiến thức tài chính cũng như giúp cộng đồng có những công cụ để có thêm nhiều nguồn thu nhập, hướng tới một cộng đồng giàu có thịnh vượng.
ASK Ventures hợp tác với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam theo nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các hiệp ước quốc tế.

Chúng tôi mong muốn lắng nghe cũng như chia sẻ kiến thức từ cộng đồng, nếu có bất cứ thắc mắc hay góp ý, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Contact us

    CONTACT US

    Please complete the following information:

    Get the latest news

    Thank you very much for visiting the website of ASK Ventures. Leave an email to receive our latest news!